letselschade

letselschade: 10 praktische tips & nuttige informatie

Wat is letselschade

Letselschade is lichamelijke schade die je hebt opgelopen buiten jouw schuld om. Dit kan bijvoorbeeld bij een misdrijf, een medische misser, een fout in het bedrijf of een ongeval zijn. Letselschade is erg vervelende en de rechtszaken kunnen tijdrovend zijn.  

Voorbeelden van letselschade

Er zijn allerlei voorbeelden te bedenken waarbij sprake is van letselschade. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een voetganger die wordt aangereden, omdat de automobilist door een rood verkeerslicht reed. Of denk aan iemand waarbij er iets mis is gegaan tijdens een operatie.

Onduidelijkheid

Het is helaas niet altijd even duidelijk of er sprake is van letselschade. Er zijn veel situaties waarbij er veel twijfels kunnen zijn. Is het nou wel of geen letselschade? In dat geval zal er een rechtszaak plaatsvinden. Dit kan heel tijdrovend zijn, maar is tegelijkertijd ook de enige manier om onduidelijkheid te verduidelijken.  

Psychische schade

Behalve de lichamelijke schade, kun je ook te maken hebben met psychische schade. Immers komt er veel kijken bij letselschade. Sommige mensen kunnen niet meer werken, anderen hebben te maken met een lange rechtszaak en veel onduidelijkheid. 

Bemiddelingsloket

Heb je te maken met letselschade, dan is de kans aanwezig dat je met vragen zit of het niet eens wordt met de tegenpartij, dan kun je ervoor kiezen om een gesprek aan te gaan met een bemiddelingloket. Het bemiddelingsloket is van de Letselschade Raad.  

Jurist

Bij een bemiddelingsloket is een jurist aanwezig die naar je situatie zal kijken en advies kan geven. De jurist kijkt ook naar het verhaal van de tegenpartij en probeert op deze manier te kijken wat een goede oplossing is voor de betreffende situatie.  

De te nemen stappen

Bij het bemiddelingsloket wordt niet gekeken naar de situatie of het verhaal, maar kijken ze vooral welke stappen je het beste kunt nemen in jouw situatie. Op deze manier boek je sneller resultaat en weet je tenminste waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.  

Hoe kom je bij een bemiddelingloket?

Op http://www.deletselschaderaad.nl kun je terecht voor een formulier dat je kan invullen als je in contact wil met een bemiddelingsloket. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, zodat men beter kan inschatten hoe het met jouw situatie zit en welke stappen ondernomen moeten worden.  Er al dan vanzelf contact worden opgenomen met je. 

Letselschadeadvocaat

Een letselschade advocaat is onmisbaar als je te maken hebt met letselschade. Zorg daarom dat je een goede advocaat hebt die je kan helpen met jouw situatie.  

Wat doet een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat bekijkt of iemand aansprakelijk is, en zo ja: wie dat dan is. Ook kijkt hij of je recht hebt op smartengeld en hoe hij voor elkaar kan krijgen dat je ook echt het geld krijgt waar je recht op hebt. Ook kijkt hij naar eventuele eerdere gevallen bij de betrokken personen en of hier ook iets uitgehaald kan worden.  

Overleg

Uiteraard gaat alles in goed overleg wanneer je contact hebt met een letselschade advocaat. Hij of zij zal nooit zomaar stappen ondernemen zonder deze eerst met jou besproken te hebben. Wel zal de advocaat namens jou gaan onderhandelen, bijvoorbeeld over de prijs of andere belangrijke zaken. Uiteraard word je hier ook over op de hoogte gebracht.  

Ga een vrijblijvend gesprek aan

Als je op zoek gaat naar een goede letselschade adovcaat, dan is het raadzaam een vrijblijvend gesprek aan te gaan. Zo kun je kijken hoe de advocaat jouw situatie inschat en kun je meteen kijken of je wel een goed gevoel hebt bij de hele situatie. Je moet immers wel een klik hebben met de advocaat, aangezien je er waarschijnlijk een lange tijd mee te maken zult hebben. Pas als je tevreden bent over dit eerste gesprek, kun je besluiten samen te werken met de advocaat.

LSA

De LSA is de vereniging van Letselschade Advocaten. De beste letselschadeadvocaten zijn hier aangesloten. Advocaten die hier zijn aangesloten moeten voldoen aan strenge eisen.  

Aan welke eisen moet een letselschade voldoen?

Een letselschade advocaat die aangesloten is bij de LSA moet aan strenge eisen voldoen. Zo moet hij bijvoorbeeld vijf jaar werkzaak zijn als letselschade advocaat. Tevens moet hij de Grotiusopleiding Personenschade hebben afgerond en is het noodzakelijk dat de kennis die de advocaat heeft actueel blijft. Dit kan door regelmatig cursussen te volgen om zo op te hoogte te zijn van wijzigingen. Een letselschade advocaat heeft ook geleerd om de zaak vanuit verschillende oogpunten te bekijken.  

Voorkom dat je belazerd wordt

Als je een letselschade advocaat kiest die is aangesloten bij de LSA, dan is de kans op oplichting een stuk minder groot. Dit heeft immers te maken met de vele eisen waar een advocaat aan moet voldoen. Het is vaak wel zo dat een advocaat bij de LSA wat duurder is, maar je bent dan wel verzekerd van iemand die weet waar hij mee bezig is. Ook is de kans op slagen hierdoor veel groter dan bij een advocaat die minder op de hoogte is. 

No cure no pay

No cure no pay is een term die je veel hoort bij letselschade advocaten. Er zijn veel advocaten die volgens dit systeem werken. Wat zijn de voor- en nadelen van dit concept?  

Wat is no cure no pay?

No cure no pay houdt in dat je niet hoeft te betalen voor het aantal uur dat de advocaat in de zaak stopt, maar dat je een percentage betaald van het geld dat je als smartengeld ontvangt. Wanneer je dus geen smartengeld krijgt, hoef je ook niet te betalen.  

Wat zijn de voordelen?

Het voordeel van no cure no pay is dat het je geen geld kost als je zelf geen geld ontvangt. Veel mensen vinden dit toch wel prettig, aangezien het zonde is als je moet betalen zonder resultaat te boeken.  

Wat zijn de nadelen?

No cure no pay kent ook nadelen. Zo ben je vaak meer geld kwijt dan wanneer je een advocaat op uurbasis betaald. Daarbij is de kans mogelijk dat advocaten die volgens het no cure no pay systeem werken lang niet alle zaken aannemen. Ze gaan liever voor iets waarbij ze zekerheid hebben en nemen dus geen zaken aan die ingewikkelder in elkaar zitten. 

Rechtsbijstand

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan is de kans aanwezig dat je een advocaat krijgt aangewezen door de verzekeringsmaatschappij. Dit kan voordelen hebben, maar kent ook zijn nadelen.  

Voordelen van een aangewezen advocaat

Als je een advocaat krijgt aangewezen, dan kan dit vaak erg in de kosten schelen. Immers heb je een rechtsbijstandsverzekering en worden deze kosten dus gedekt door je verzekering. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die zeer goede  advocaten in dienst hebben.  

Nadelen

Er zijn ook nadelen als je een advocaat krijgt aangewezen door je rechtsbijstandsverzekering. Veel advocaten die bij een verzekeringsmaatschappij werkzaam zijn, zijn niet gespecialiseerd in letselschade. Ook zijn ze lang niet altijd op de hoogte en kunnen ze je dus niet optimaal helpen.  

Overleg met de verzekeringsmaatschappij

Je kunt eventueel met je verzekeringsmaatschappij overleggen wanneer je een andere advocaat wilt dan die aangewezen wordt. Wanneer je duidelijk aangeeft waarom je een andere advocaat wilt, dan kan dit eventueel worden gerealiseerd. Let echter wel goed op dat niet alle verzekeringsmaatschappijen akkoord gaan met een andere advocaat. 

Schade in de toekomst

Een letselschade advocaat kijkt ook naar de schade die je in de toekomst kunt oplopen. Dit is erg belangrijk, omdat deze kosten ook gedekt moeten worden. Een letselschade advocaat kijkt naar meerdere zaken.  

Medische ingrepen

Is de kans aanwezig dat je in de toekomst nog meer medische ingrepen krijgt. Misschien zijn er meerdere operaties nodig om je letsel te herstellen. Dit kost natuurlijk allemaal geld en dit hoort dus ook verrekend te worden bij de persoon waar je het smartengeld van krijgt.  

Psychologische hulp

Je kunt ook te maken hebben met geestelijke schade. Met therapie kun je hier weer bovenop komen. Soms kan dit erg lang duren en ook hier moet dus rekening mee gehouden worden.  

Minder werken?

Soms kan het gebeuren dat je door de letselschade minder kunt werken. Het is misschien niet meer mogelijk om fulltime te werken en soms moet je zelfs een andere functie aannemen die minder belastend is. In sommige gevallen kun je zelfs niet meer werken. Dit is op de lange termijn natuurlijk erg vervelend en kost je erg veel geld. Daarom houdt de letselschade advocaat hier ook rekening mee, zodat je een eerlijke vergoeding krijgt van de schuldige partij. 

Smartengeld

Smartengeld is een belangrijk element wanneer je over letselschade praat. Als er sprake is van letselschade, is de kans aanwezig dat je smartengeld krijgt. Dit is een vergoeding voor de schade die je hebt opgelopen.  

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een tegemoetkoming die je krijgt voor wanneer er sprake is van letselschade. Je kunt een vergoeding krijgen die je kunt zien als tegemoetkoming van de lichamelijke schade die je hebt opgelopen. De medische kosten worden dus betaald door de schuldige partij en deze kosten kunnen hoog oplopen.  

Psychische kosten

Onder smartengeld kunnen ook psychische kosten vallen. Denk hierbij aan kosten die je maakt aan therapie en een bezoek aan een psycholoog of psychiater.  

Kosten in de toekomst

Het is goed mogelijk datje ook in de toekomst veel kosten zult maken. Zo kan het bijvoorbeeld dat je minder kunt werken in de toekomst door de lichamelijke schade die je hebt opgelopen. Ook is het mogelijk dat er in jouw situatie meerdere medische behandelingen nodig zijn. Dit zijn allemaal kosten waar je in de toekomst last van kunt hebben. Ook deze kosten kunnen vallen onder smartengeld. 

Sociale hulp

Het is goed mogelijk dat je sociale hulp nodig hebt als je letselschade hebt opgelopen. Er zijn verschillende manieren van sociale hulp te bedenken.  

Hulp in huis

Je kunt bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig hebben, omdat je niet alles meer zelf schoon kunt maken. Zo iemand kun je vaak bij je gemeente aanvragen en het valt onder de de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is het natuurlijk goed mogelijk dat je nog meer hulp nodig hebt, zoals verpleging. Dit kun je regelen via een ziekenhuis.  

Spullen

Misschien heb je voor jouw situatie speciale spullen nodig. Denk aan een ziekenbed, krukken of andere hulpmiddelen. Ook dit kun je regelen bij het ziekenhuis. Ook kun je het vaak regelen via je zorgverzekering.  

Kosten van sociale hulp

Een letselschade advocaat kan je helpen om de kosten die je aan sociale hulp nodig hebt te laten verrekenen bij de schuldige partij. Je krijgt het geld dan in vorm van smartengeld. Vaak moet je wel erg lang wachten op dit geld. 

Wie is aansprakelijk

Soms is het direct duidelijk wie aansprakelijk is bij letselschade, maar er zijn ook twijfelgevallen. Het is dus per situatie verschillend om te bepalen wie er aansprakelijk is.  

Meteen duidelijk

Soms is er het meteen duidelijk wie aansprakelijk is bij letselschade. Als een automobilist door rood rijdt en daardoor voor schade zorgt, is het duidelijk wie er schuldig is. Als het meteen duidelijk is wie er aansprakelijk is, scheelt dit een hoop gedoe.  

Niet duidelijk wie aansprakelijk is

Het is helaas niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is bij letselschade. Als er bijvoorbeeld een operatie mislukt, dan is het de grote vraag wie aansprakelijk is. Ook kan er twijfel zijn bij een misdaad, soms is het bijvoorbeeld niet eens duidelijk wie de misdaad heeft gepleegd. Een letselschadeadvocaat kan ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid zal zijn en dat een eventuele rechtszaak met succes verloopt. 

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over letselschade

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!